ГИМНАЗИЈА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ” Косанчићев венац

Гимназија „Руђер Бошковић” отвара врата нове гимназије општег смера у центру града, на Косанчићевом венцу број 20. Амбијентална целина Косанчићев венац, најстарије је насеље у Београду које лежи на некрополама римског Сингидунума, које је после 40 година доживело реконструкцију и овако ревитализовано, представља део града пун историје, културе и уметности. За Косанчићев венац често се каже да је београдски Монмартр.

Упис је у току

За све додатне информације и заказивање термина за разговор
позовите 063 11 22 038 или 063 818 49 92.
Разговори ће се обављати у просторијама
матичне школе „Руђер Бошковић“,
у улици Кнеза Вишеслава 17.

Гимназија „Руђер Бошковић” је приватна гимназија општег смера, акредитована од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије; бр.решења 022-05-065/2003-03 од 12.03.2003.год. Гимназија остварује наставни план и програм прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. По завршетку школе, ученик стиче право да конкурише за упис на високошколске установе у Републици Србији.

Школа прати Календар образовно-васпитног рада који прописује министарство. Настава се одвија у једној смени, по принципу целодневног боравка. Поред редовног образовно-васпитног рада, наша гимназија нуди широк дијапазон ваннаставних и слободних активности. Такође, ученицима се пружа могућност да своја знања и искуства проширују и обогаћују, као и да развијају своја интересовања захваљујући разноврсним облицима сарадње са друштвеним окружењем и релевантним научним и културним институцијама и привредним субјектима.

Оно по чему је Гимназијa „Руђер Бошковић” препознатљива у нашем окружењу:

 

  • Изузетни стандарди квалитета установе (репрезентативни објекат, исхрана, безбедност…)
  • Високи стандарди квалитета образовно-васпитног рада, засновани на петнаестогодишњем искуству Образовног Система „Руђер Бошковић”

Кликом на овај линк можете преузети ПДФ верзију билтена, који садржи још додатних информација.

Гимназија „Руђер Бошковић”
Косанчићев венац 20, Београд

Интернационални Образовни систем „Руђер Бошковић”
Кнеза Вишеслава 17, 11000 Београд, Србија
тел: +381 11 35 444 17
www.osboskovic.edu.rs